Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия медицинских наук

Расширенный поиск

Вопыт выкарыстання малекулярна-генетычных даследаванняў для ацэнкі рызыкi самагубства

https://doi.org/10.29235/1814-6023-2021-18-4-483-490

Полный текст:

Аннотация

У апошнія дзесяцігоддзі шырока распаўсюдзілася меркаванне, што генетычныя маркеры суіцыдальных паводзін (суіцыд, суіцыдальныя спробы, суіцыдальныя думкі) можна выкарыстоўваць для ацэнкi рызыкi самагубства.

Мэта даследавання  ‒ ацаніць магчымасць выкарыстання метаду малекулярна-генетычнага даследавання для ацэнкі рызыкі самагубства.

У даследаванні выкарыстоўваўся метад кантролю за выпадкамі. У кантрольную группу ўваходзілі 100 чалавек 18‒27 гадоў, якія ніколі не мелі псіхічных разладаў, у групу самагубцаў  ‒ 30 чалавек, якія здзейснілі траўматычныя метады самапашкоджання з выражаным намерам здейснiць самагубства. Вылучэнне ДНК праводзілася з выкарыстаннем набору NucleoSpin Blood (Macherey-Nagel, Нямеччына) у адпаведнасці з пратаколам вытворцы. Кожны ўзор ДНК аналізавалі на палімарфізм шляхам алельнай дыскрымінацыі з выкарыстаннем ланцуговай рэакцыі палімеразы ў рэжыме рэальнага часу. Былі прааналізаваны частоты ўзнікнення генатыпаў і алеляў наступных генаў: HTR1A, rs6295 (G/C); BDNF, rs6265 (G/A); COMT, rs4680 (G/A); SKA2, rs7208505 (C/T); SLC6A4 (5HTT), rs25531 (T/C); 5HTR2A, rs6313 (G/A); TPH2, rs4570625 (G/T); TPH1, rs1800532 (G/T).

Выяўлена статыстычна значная розніца ў частаце ўзнікнення генатыпаў і алеляў палімарфізму rs25531 гена SLC6A4 (5HTT). Шанцы апынуцца ў групе самагубцаў гетэразіготнага генатыпу (Т/С) былі ў 2,346 разы вышэй.

Пацверджана значэнне полімарфізму rs25531 гена SLC6A4 (5HTT) для фарміравання суіцыдальных паводзін

Об авторах

С. У. Давідоўскі
Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі
Беларусь


Ж. А. Ібрагімава
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт
Беларусь


А. С. Бабенка
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт
Беларусь


М. М. Скугарэўская
Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр псіхічнага здароўя
Беларусь


С. А. Касцюк
Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі
Беларусь


С. I. Марчук
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт
Беларусь


Я. С. Давідоўская
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт
Беларусь


Ю. М. Мікіцкі
Рэспубліканскае ўнітарнае вытворчае прадпрыемства “АКАДЭМФАРМ”
Беларусь


Рецензия

Для цитирования:


Давідоўскі С.У., Ібрагімава Ж.А., Бабенка А.С., Скугарэўская М.М., Касцюк С.А., Марчук С.I., Давідоўская Я.С., Мікіцкі Ю.М. Вопыт выкарыстання малекулярна-генетычных даследаванняў для ацэнкі рызыкi самагубства. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия медицинских наук. 2021;18(4):483-490. https://doi.org/10.29235/1814-6023-2021-18-4-483-490

For citation:


Davidouski S.V., Ibragimova Z.A., Babenka A.S., Skuhareuskaya M.M., Kastsiuk S.A., Marchuk S.I., Davidouskaya Y.S., Mikitski Yu.M. Experience of using the molecular genetic studies to assess the risk of suicide. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Medical series. 2021;18(4):483-490. https://doi.org/10.29235/1814-6023-2021-18-4-483-490

Просмотров: 88


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1814-6023 (Print)
ISSN 2524-2350 (Online)