Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия медицинских наук

Расширенный поиск

Асаблівасці прыжыўлення і адрынання вушных алатрансплантатаў у лабараторных пацукоў

https://doi.org/10.29235/1814-6023-2021-18-4-422-432

Полный текст:

Аннотация

Распрацаваны лёгка выканальны метад выяўлення генетычнай блізкасці паміж лабараторнымі пацукамі, заснаваны на трансплантацыі вушных скурна-хандрацытарных алатрансплантатаў на паверхню паўнаслойнага скурнага дэфекту. На прыкладзе пацукоў пароды Вістар паказана, што адрынанне алатрансплантатаў пры тых генетычных адрозненнях, якія мелі месца паміж жывёламі (лабараторныя пацукі былі ўзяты з трох навукова-даследчых інстытутаў Беларусі), адбываецца пераважна на працягу 8‒21 сут. Аднак пры гэтым гінуць і адрынаюцца толькі такія структуры вушных алатрансплантатаў, як дэрма, эпідэрміс і яго вытворныя, але пласты хандрацытаў пагружаюцца пад грануляцыйную тканку і застаюцца ў жыццяздольным стане на працягу не менш за 210 сут. Апошні феномен, верагодна, абумоўлены тым, што абалонкі, якія пакрываюць хандрацыты, выконваюць функцыю імуналагічнага бар’ера.

Об авторах

А. А. Астроўскі
Інстытут біяхіміі біялагічна актыўных злучэнняў НАН Беларусі
Беларусь


А. Ф. Радута
Інстытут біяхіміі біялагічна актыўных злучэнняў НАН Беларусі
Беларусь


А. А. Бакуновіч
Інстытут біяхіміі біялагічна актыўных злучэнняў НАН Беларусі
Беларусь


Ю. У. Ярашэнка
Інстытут біяхіміі біялагічна актыўных злучэнняў НАН Беларусі
Беларусь


А. У. Шурыберка
Інстытут біяхіміі біялагічна актыўных злучэнняў НАН Беларусі
Беларусь


В. А. Шатрова
Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт
Беларусь


В. У. Бука
Інстытут біяхіміі біялагічна актыўных злучэнняў НАН Беларусі
Беларусь


І. М. Семяненя
Інстытут біяхіміі біялагічна актыўных злучэнняў НАН Беларусі
Беларусь


Список литературы

1. Staats, J. Standardized nomenclature for inbred strains of mice: third listing / J. Staats // Cancer Res. – 1964. – Vol. 24. – P. 147–168.

2. Бескова, Т. Б. Модификация метода реципрокной трансплантации кожи у лабораторных мышей / Т. Б. Бескова // Биомедицина. – 2007. – № 6. – С. 161–163.

3. Исследование гомозиготности двух сублиний BALB/cY и BALB/cP высокоинбредной линии BALB/c / Х. Х. Семенов [и др.] // Биомедицина. – 2009. – № 1. – С. 49–54.

4. Survival of skin graft between transgenic cloned dogs and non-transgenic cloned dogs / A. G. Kim [et al.] // PLoS ONE. – 2014. – Vol. 9, N 11. – P. e108330. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108330

5. Skin graft survival in genetically identical cloned pigs / J. M. Martin [et al.] // Clon. Stem Cells. – 2003. – Vol. 5, N 2. – P. 117–121. https://doi.org/10.1089/153623003322234713

6. Skin graft survival in genetically identical bone marrow mesenchymal stem cells cloned pigs with different mitochondrial haplotypes / H. H. Kwak [et al.] // Transpl. J. – 2012. – Vol. 94, N 10. – P. 574.

7. New approach to assess the readiness of the wound surface for acceptance of a skin graft / A. A. Bakunovich [et al.] // Priority directions of science development : abstr. 5th Int. sci. and pract. conf. (Lviv, Ukraine, March 2–3, 2020) / ed. M. L. Komarytskyy. – Lviv, 2020. – P. 75–79.

8. Sanzone, C. F. The development of the elastic cartilage of the mouse pinna / C. F. Sanzone, E. J. Reith // Am. J. Anat. – 1976. – Vol. 146, N 1. – P. 31–71. https://doi.org/10.1002/aja.1001460103

9. Ahmed, Y. A. Adipochondrocytes in rabbit auricular cartilage / Y. A. Ahmed, M. Abdelsabour-Khalaf // Assiut Veterin. Med. J. – 2018. – Vol. 64, N 156. – P. 105–109. https://doi.org/10.21608/avmj.2018.168704

10. Kostović-Knežević, L. Ultrastructure of elastic cartilage in the rat external ear / L. Kostović-Knežević, Ž. Bradamante, A. Švajger // Cell Tissue Res. – 1981. – Vol. 218, N 1. – P. 149–160. https://doi.org/10.1007/bf00210101

11. Differentiation of the secondary elastic cartilage in the external ear of the rat / Ž. Bradamante [et al.] // Int. J. Dev. Biol. – 1991. – Vol. 135, N 3. – P. 311–320.

12. Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и организации процедур : ГОСТ 33215-2014. – М. : Стандартинформ, 2019. – 12 с.

13. Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами : ГОСТ 33216-2014. – М. : Стандартинформ, 2019. – 9 с.

14. Надлежащая лабораторная практика : ТКП 125-2008 (02040). – Минск : М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 2008. – 35 с.

15. Immunobiology: the immune system in health and disease / Ch. A. Janeway Jr. [et al.]. – 5th ed. – New York : Garland Publishing, 2001. – 884 p.

16. Simpson, E. A. historical perspective on immunological privilege / E. A. Simpson // Immunol. Rev. – 2006. – Vol. 213, N 1. – P. 12–22. https://doi.org/10.1111/j.1600-065X.2006.00434.x

17. Immune privilege or privileged immunity? / J. V. Forrester [et al.] // Mucosal Immunol. – 2008. – Vol. 1, N 5. – P. 372– 381. https://doi.org/10.1038/mi.2008.27

18. Niederkorn, J. Y. See no evil, hear no evil, do no evil: the lessons of immune privilege / J. Y. Niederkorn // Source Doc. Nat. Immunol. – 2006. – Vol. 7, N 4. – Р. 354–359. https://doi.org/10.1038/ni1328

19. Kaplan, H. J. Anatomy and function of the eye / H. J. Kaplan // Immune Response and the Eye / еds. : J. Y. Niederkorn, H. J. Kaplan. – Basel, 2007. – Vol. 92. – P. 4–10.

20. Niederkorn, J. Y. History and physiology of immune privilege / J. Y. Niederkorn, J. Stein-Streilein // Ocul. Immunol. Inflamm. – 2010. – Vol. 18, N 1. – P. 19–23. https://doi.org/10.3109/09273940903564766

21. Obermeier, B. The blood–brain barrier / B. Obermeier, A. Verma, R. M. Ransohoff // Handbook of Clinical Neurology / ed. S. J. Pittock, A. Vincent. – Amsterdam, 2016. – Vol. 133. – P. 39–59.

22. Banks, W. A. The blood–brain barrier in neuroimmunology: Tales of separation and assimilation / W. A. Banks // Brain, Behav. Immun. – 2015. – Vol. 44. – P. 1–8. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2014.08.007

23. Kaur, G. An overview of a Sertoli cell transplantation model to study testis morphogenesis and the role of the Sertoli cells in immune privilege / G. Kaur, S. Vadala, J. M. Dufour // Env. Epigen. – 2017. – Vol. 3, N 3. – Art. dvx012. https://doi. org/10.1093/eep/dvx012

24. Transgenic expression of fas ligand on thyroid follicular cells prevents autoimmune thyroiditis / F. Batteux [et al.] // J. Immunol. – 2000. – Vol. 164, N 4. – P. 1681–1688. https://doi.org/10.4049/jimmunol.164.4.1681

25. Structure-based modelling in reproductive toxicology: (Q)SARs for the placental barrier / M. Hewitt [et al.] // SAR and QSAR Env. Res. – 2007. – Vol. 18, N 1–2. – P. 57–76. https://doi.org/10.1080/10629360601053893

26. Challier, J. C. The placental barrier: structure, resistance, asymmetry / J. C. Challier // Reprod. Nutr. Dev. – 1989. – Vol. 29, N 6. – P. 703–716.

27. Bhattacharya, N. Placenta: a massive biological resource for clinical applications in regenerative medicine / N. Bhattacharya, P. Sengupta // Madridge J. Int. Emerg. Med. – 2019. – Vol. 3, N 1. – P. 84–89. https://doi.org/10.18689/mjiem-1000119

28. Cheng, X. Allotransplantation of cryopreserved fetal cartilage in plastic surgery / X. Cheng, T. Zhao, G. Li // Zhonghua. – 1999. – Vol. 15, N 1. – P. 43–45.


Рецензия

Для цитирования:


Астроўскі А.А., Радута А.Ф., Бакуновіч А.А., Ярашэнка Ю.У., Шурыберка А.У., Шатрова В.А., Бука В.У., Семяненя І.М. Асаблівасці прыжыўлення і адрынання вушных алатрансплантатаў у лабараторных пацукоў. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия медицинских наук. 2021;18(4):422-432. https://doi.org/10.29235/1814-6023-2021-18-4-422-432

For citation:


Astrowski A.A., Raduta H.F., Bakunovich A.A., Yarashenka Yu.V., Shuryberka A.V., Shatrova V.O., Buko V.U., Semenenya I.N. Features of engraftment and rejection of ear alatransplants in laboratory rats. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Medical series. 2021;18(4):422-432. (In Russ.) https://doi.org/10.29235/1814-6023-2021-18-4-422-432

Просмотров: 78


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1814-6023 (Print)
ISSN 2524-2350 (Online)